CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for immersive FEM visualisation using transparent object communication in a distributed network environment

Mike Connell ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Advances in Engineering Software Vol. 33 (2002), 7-10, p. pp. 453-459.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur