CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological change and the provision, consumption and regulation of services: Papers from a European ITS regional conference

P. Ballon ; Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society) ; J. Whalley
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 40 (2016), 8, p. 725-728.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-10-03.
CPL Pubid: 242806

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)