CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional simulation of hemming with the explicit FE-method

Mats Svensson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Material Precessing Technology Vol. 128 (2002), 1--3, p. pp. 142-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur