CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att införa ny teknik i intermodala transportsystem - trösklar och sätt att hantera dem (to introduce new technology in intermodal transport systems - thresholds and ways to overcome them)

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Mekanisten / SMR - Svenska mekanisters riksförening (0284-9763). 4, p. 68-76. (1998)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur