CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon Valley Modellen - lärdomar från världens mest innovativa företag

Annika Steiber ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Stockholm : Liber förlag, 2016. ISBN: 978-91-47-12224-0.- 237 s.
[Bok]

Den här boken presenterar en ny managementmodell som utvecklats parallellt med informationsteknologins utveckling och som under de senaste åren förfinats av innovativa globala företag som Google, Facebook, LinkedIn, Twitter och Tesla Motors – i Silicon Valley, Kalifornien. Boken ger spännande inblickar i hur dessa dynamiska företag agerar för att ständigt skapa innovationer och för att överleva i en allt mer snabbföränderlig värld. De företag som kan skapa och behålla en starkt entreprenöriell ådra och som snabbast och bäst kan hantera förändringar, parallellt med en hög operativ effektivitet, har bäst möjlighet att möta utmaningarna i en global digitaliserad innovationsekonomi.

Nyckelord: Entreprenörskap, Innovation, Ambidexter, Företagskultur, HR, Dynamisk förmåga, Teknologi management, Företagsstrategi, Silicon Vally, IT industriDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-30.
CPL Pubid: 242789