CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimisation of a Bus Body Structure

Peter Eriksson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Heavy Vehicle Systems, A Series of the International Journal of Vehicle Design Vol. 8 (2001), 1, p. pp. 1-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur