CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handbok för lastbärarval

Handbook for the Choice of Unit Loads

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; A. Hensriksson ; Lars Sjöstedt (Institutionen för transportteknik)
: External organization, 1995.
[Rapport]

Report for Rail Combi AB, StockholmDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur