CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Rational Krylov Algorithm for Nonlinear Eigenvalue Problems

Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computational Mechanics for the Twenty-First Century / edited by B. H. W. Topping p. pp. 379-402. (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur