CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free Surface Flow Predictions by an Interface-Capturing Finite Element Technique

Nahidh Hamid Sharif (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Mårten Levenstam
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering Vol. 1 (2000), 2, p. pp. 98-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur