CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A/B Testing in E-commerce Sales Processes

Konstantinos Koukouvis (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Roberto Alcañiz Cubero (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Patrizio Pelliccione
Proceedings of the International Workshop on Software Engineering for Resilient Systems (Serene 2016) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: A/B Testing, Continuous validation, E-commerceDenna post skapades 2016-09-30. Senast ändrad 2017-02-02.
CPL Pubid: 242666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur