CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Further discussion on four-node isoparametric quadrilateral elements in plane bending

Nina Lautersztajn-S. (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 47 (2000), p. pp. 129-140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 24266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur