CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A time integration method for simulations of tyre vehicles on flexible bridges

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Boris Thorvald
Journal of Multi-body Dynamics Vol. 214 (2000), K2, p. pp. 111-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur