CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical and Experimental Studies on Influence of Compression Wood Timber Distortion

Sigurdur Ormarsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ola Dahlblom
Drying Technology Vol. 18 (2000), 8, p. pp. 1897-1919.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur