CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and h-adaptivity for Eigenfrequency Analysis of Plates in Bending Numerical Results

Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 78 (2000), 1-3, p. pp. 1-10.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur