CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Numerical Study of the Shape Stability of Sawn Timber Subjected to Moisture Variation, Part 3, Influence of Annual Ring Orientation

Sigurdur Ormarsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ola Dahlblom ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Wood Science and Technology Vol. 34 (2000), p. pp. 207-219.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur