CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Element Procedures for Linear and Non-Linear Dynamics

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 46 (1999), p. pp. 1781-1802.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur