CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Element Strategy for Acoustic Problems

Romaldas Bausys ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 2265 (1999), p. pp. 905-922.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur