CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Eigenfrequencies and Eigenmodes in Free Vibration Analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 73 (1999), p. pp. 79-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur