CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Structural Dynamic Analysis by a Discontinuous Galerkin Finite Element Method

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
in H.A. Mang and F.G. Rammerstorfer Eds IUTAM Symposium on Discretization Methods in Structural Mechanics p. pp. 115-122. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur