CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive h-version eigenfrequency analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romualdas Bausys ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 71 (1999), p. pp. 565-584.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur