CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of arm adipose tissue quotient from a bioimpedance measurement

Ruben Buendia (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; L. C. Ward
European Journal of Clinical Nutrition (0954-3007). Vol. 69 (2015), p. S25-S25.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-09-28.
CPL Pubid: 242508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Näringslära

Chalmers infrastruktur