CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renässans för kombitrafiken

Renaissance for Combined Transport

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Globala Transporter 3, (1994)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur