CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Where the skip used to be. Informal settlements, the city, and waste management in Kisumu, Kenya

Patrik Zapata ; María José Zapata Campos ; Jutta Gutberlet ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Michael Oloko
Panel 33: Serendipitous infrastructures: Intended and unintended outcomes, Nordic Africa Days 2016, "Gender and change: global challenges for Africa?", Uppsala 23-24 September (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-28. Senast ändrad 2016-10-06.
CPL Pubid: 242483

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi
Sociologi
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur