CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic theory of phase space plateaux

Frida Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap) ; M. K. Lilley
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015, Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-09-28.
CPL Pubid: 242474