CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive simulations of reactor-scale plasmas fuelled with multiple pellets with the European Transport Simulator

D. Kalupin ; O. Asunta ; R. Coelho ; D. Coster ; J. Ferreira ; A. Figueiredo ; K. Gal ; I. Ivanova-Stanik ; T. Jonnson ; M. Owsiak ; B. Palak ; M. Schneider ; R. Stankiewicz ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi)
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015, Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-09-28.
CPL Pubid: 242471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur