CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and adaptivity for h-version adaptivity

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik)
Advances in Adaptive Computational Methods in Mechanics / edited by P. Ladevéze, J. T. Oden p. pp. 461-475. (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur