CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical study of the shape stability of sawn timber subjected to moisture variation: Part 1 Theory

Sigurdur Ormarsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ola Dahlblom ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Wood Science and Technology Vol. 32 (1998), 5, p. pp. 325-334.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur