CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization, a tool with which to create an effective drying schedule

P. Carlsson ; B. Esping ; Ola Dahlblom ; Sigurdur Ormarsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; O. Söderström
Holzforschung Vol. 52 (1998), 5, p. pp. 530-540.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur