CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beta limit and plasma response to n=1 perturbations in ASDEX Upgrade

V. Igochine ; P. Lauber ; P. Piovesan ; M. Schneller ; E. Strumberger ; W. Suttrop ; Dimitriy Yadykin (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; P. Bettini ; A. Bogomolov ; T. Bolzonella ; I. G. J. Classen ; M. Dunne ; A. Gude ; M. Maraschek ; L. Marrelli ; R. McDermott ; M. Reich ; G. Tardini
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015, Lisbon, Portugal, 22-26 June 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-09-28.
CPL Pubid: 242439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur