CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distortion Measures and Inverse Mapping for Isoparametric 8 Node Plane Finite Elements with Curved Boundaries

Nina Lautersztajn-S. (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Communication in Numerical Methods in Engineering Vol. 14 (1998), 2, p. pp. 87-101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur