CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Approach to the Mode Pairing Problem

Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Mechanical Systems and Signal Processing p. pp. 515-523. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur