CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Updating Large Finite Element Models in Structural Dynamics

Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
AIAA Journal Vol. 36 (1998), 10, p. pp. 1861-1868.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur