CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System and Functional Requirements for RoRo Cassettes in Multimodal Transport

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
Scandinavian Shipping Gazette = Svensk sjöfartstidning Vol. 90 (1994), 4, p. 82-85.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 2424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur