CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Causes of Accidental Injury Leading to Hospitalization in Sweden presented by Age and Gender for the years 2001 - 2014

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
2016 International Research Council on the Biomechanics of Injury, IRCOBI 2016, Malaga, Spain, 14-16 September 2016 IRC-16-17, p. 80-81. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-27. Senast ändrad 2017-01-20.
CPL Pubid: 242399

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Epidemiologi

Chalmers infrastruktur