CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att jämföra koldioxid och metan – varför GWP inte ger hela bilden

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Erik Sterner (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Uppsalainiativet (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Eftersom det finns fler växthusgaser än en, så behöver vi kunna göra relevanta jämförelser mellan utsläpp av olika sådana. Hur stort metanutsläpp orsakar lika mycket förhöjd växthuseffekt som en given mängd koldioxid? Frågan är mer komplicerad än man kanske först anar, och vi har idag glädjen att presentera ett gästinlägg om saken av Chalmersforskarna Christian Azar, David Bryngelsson, Daniel Johansson, Erik Sterner och Stefan Wirsenius. /O.H.Denna post skapades 2016-09-27. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 242398

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur