CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On application of differential geometry to computational mechanics

Nina Lautersztajn-S. (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 150 (1997), p. pp. 25-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur