CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral properties of the Schrodinger operator with delta-distribution

Medet Nursultanov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematical Notes (0001-4346). Vol. 100 (2016), 1-2, p. 263-275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

For the one-dimensional Schrodinger operator with delta-interactions, two-sided estimates of the distribution function of the eigenvalues and a criterion for the discreteness of the spectrum in terms of the Otelbaev function are obtained. A criterion for the resolvent of the Schrodinger operator to belong to the class S (p) is established.

Nyckelord: Schrodinger operator; semiboundedness below of the distribution functions of eigenvalues; discreteness of the spectrum of the Schrodinger operator; point interactions



Denna post skapades 2016-09-26. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 242351

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur