CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and Adaptive Procedures Based on Superconvergent Patch Recovery SPR Techniques

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
Archieves of Computational Methods in Engineering Vol. 4 (1997), 3, p. pp. 203-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur