CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error estimation with postprocessed finite element solutions

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 64 (1997), 1-4, p. pp. 113-137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur