CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Publishing in English: Experiences of Italian humanities scholars living and writing abroad

Raffaella Negretti (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
3rd International PRISEAL Conference (Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language) (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-26.
CPL Pubid: 242303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Forskningspolitik
Engelska språket
Italienska språket

Chalmers infrastruktur