CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Element-embedded localization band based and regularized displacement discontinuity

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Journal of Engineering Mechanics Vol. 122 (1996), 5, p. pp. 402-411.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur