CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solution of quasi-static, force-driven problems by means of a dynamic-explicit approach and an adaptive loading procedure

Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Engineering Computations 13, p. pp. 172-189. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur