CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metoder för övervakning av främmande arter -Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

Lena Granhag (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem)
Göteborg : Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2016:13, 2016. - 23 s.
[Rapport]

Provtagning av främmande arter i hamnar och farleder enligt protokoll framtagna inom Helcom och OsparDenna post skapades 2016-09-24.
CPL Pubid: 242277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem (2015-2017)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur