CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

URBAN SOUND PLANNING – the SONORUS project

Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Laura Estévez Mauriz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
(2016)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: sound, noise, urban planningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-23. Senast ändrad 2016-10-14.
CPL Pubid: 242257

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur