CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injury events in residential areas - risk groups and etiological factors for falling, cutting and poisoning.

Hans Ekbrand ; Robert Ekman (Institutionen för arkitektur) ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Injury Prevention - Safety 2016 World Conference 18-21 September 2016 in Tampere, Finland. (1353-8047). Vol. 22 (2016), Supplement 2, p. A340.
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: injury event, residential areas, risk groups, etiological factors, falling, cutting, poisoning, Sweden


https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016Denna post skapades 2016-09-23. Senast ändrad 2016-10-04.
CPL Pubid: 242256

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur