CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injury events in residential areas - risk groups and etiological factors for falling, cutting and poisoning.

Hans Ekbrand ; Robert Ekman (Institutionen för arkitektur) ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Björn Andersson ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Injury Prevention - Safety 2016 World Conference 18-21 September 2016 in Tampere, Finland. (1353-8047). Vol. 22 (2016), Supplement 2, p. A340.
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: injury event, residential areas, risk groups, etiological factors, falling, cutting, poisoning, Sweden


https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016Denna post skapades 2016-09-23. Senast ändrad 2016-10-04.
CPL Pubid: 242256

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur