CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On advancing front mesh generation in three dimensions

Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Hansbo (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 38 (1995), p. pp. 3551-3569.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur