CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Lost Structure: A History of How More Information Ends up in Less Study Time

Kaj Suneson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management) ; Dan Paulin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
2nd International Conference on Technology in Higher Education (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-23.
CPL Pubid: 242245