CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relativistic electron distribution function of a plasma in a near-critical electric field

Patrik Sandquist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov ; P. Helander ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Proceedings of the 33rd EPS Plasma Physics Conference, Rome 2006 p. 1.092. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2007-03-28.
CPL Pubid: 24224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur