CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A generalized fictitious crack model based on plastic localization and discontinuous approximation

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 38 (1995), p. pp. 3167-3188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur