CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved element stresses for node and element patches using superconvergent patch recovery

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Saulius Ziukas (Institutionen för byggnadsmekanik)
Communications in Numerical Methods in Engineering Vol. 11 (1995), p. pp. 619-627.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2007-08-31.
CPL Pubid: 24222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur